วัชโช่ยยยยย \(^o^)/

posted on 02 Aug 2011 06:40 by spacemaco
 
วัชโช่ยยยยย !!

อะโซเร่ะ !!

ซ่า !! ซ่า !! ซ่า !! 

วัชโช่ย !! วัชโช่ย !!

โอ้ อันตัวข้านั้นยังมี blog อยู่หนอ อังเดร !!

........

......

....


ก่อนจะเป็น entry ไร้สติเยี่ยงนี้ มันเคยเป็น entry ที่ประกอบไปด้วย content มากมาย
ก่อนที่จะพังทลายลงด้วยความโง่เง่าเต่าถุย กด backspace ซี้ซั้วเข้า
เป็นนิมิตหมายที่ดีกับการทุบไหดอง blog นี้จริงๆ
สวัสดี.....